Wat je moet weten over de huurverhoging 2024

Vanaf 1 juli 2024 mag de verhuurder de kale huurprijs weer verhogen. Dit betekent dat de meeste huurders eind april al een huurverhogingsvoorstel toegezonden krijgen. Hoe controleer je als huurder of dit volgens de regels gebeurt?
Foto: Stella Dekker.
Foto: Stella Dekker.
Foto: Stella Dekker.
Foto: Stella Dekker.

Vanaf 1 juli 2024 mag de verhuurder de kale huurprijs weer verhogen. Dit betekent dat de meeste huurders eind april al een huurverhogingsvoorstel toegezonden krijgen. Hoe controleer je als huurder of dit volgens de regels gebeurt?

Sociale huur of vrije sector

Allereerst bestaat er onderscheid tussen sociale huur en vrije sector huur. Twijfel je of jouw huurovereenkomst valt onder sociale huur of vrije sector huur? Dan kun je dit gemakkelijk controleren via deze webpagina van de Rijksoverheid.

Je huurt in de sociale sector indien je een onzelfstandige woonruimte huurt, of wanneer de kale huurprijs onder de liberalisatiegrens van €879,66 valt. 

Sociale Huur

Huur je in de sociale sector dan mag jouw verhuurder vanaf 1 juli 2024 de huurprijs verhogen met:

 • ten hoogste 5,8% (bij een kale huurprijs die €300 of meer bedraagt)
 • ten hoogste €25,00 (bij een kale huurprijs die minder dan €300 bedraagt)

 

Dit geldt voor zelfstandige woonruimte en is niet inkomensafhankelijk. Voor kamerverhuur is de toegestane huurverhoging dit jaar ook 5,8% van de kale huurprijs. 

Huur je een zelfstandige woonruimte en heb je een hoger inkomen, dan kan jouw verhuurder meer huurverhoging voorstellen.

Voor een eenpersoonshuishouden moet het inkomen in dat geval meer bedragen dan €52.753. Voor een meerpersoonshuishouden moet het inkomen meer bedragen dan €61.046. 

Bezwaar

Wanneer kan je bezwaar maken tegen een huurverhoging in de sociale sector? 

 • Dit kan bijvoorbeeld wanneer je een ‘’all-in huur’’ betaalt, de kale huur is dan namelijk onbekend. De huurverhoging kan in dit geval niet worden gecontroleerd. Jouw verhuurder moet dan eerst jouw all-in huur splitsen in kale huur en servicekosten. 
 • Wanneer de huurverhoging hoger is dan de maximale huurverhoging. 
 • Wanneer de huurprijs hoger uitvalt door de huurverhoging dan de maximale huurprijs. Dit is de maximale huur gebaseerd op het puntensysteem. 
 • Het voorstel tot huurverhoging bevat fouten. De kale huur is fout weergegeven of het voorstel bevat een verkeerde ingangsdatum waarop de nieuwe huurprijs ingaat. Het voorstel moet namelijk tenminste twee maanden voor de ingangsdatum aan je bekend zijn gemaakt.
 • Je hebt de Huurcommissie reeds gevraagd om jouw huur te verlagen op grond van gebreken, of de huur is al verlaagd op grond van gebreken. Zijn de gebreken niet bekend bij de huurcommissie, dan kunnen de gebreken geen grond voor bezwaar opleveren voor de huurverhoging. 
 • Daarnaast moet er 12 maanden tussen de huurverhogingen zitten. Maar dit heeft enkele uitzonderingen.
  • Het eerste jaar van jouw huurcontract. Je tekent in december het huurcontract, jouw verhuurder hoeft dan niet tot december volgend jaar te wachten met de huurverhoging en mag dit gewoon in juli doen. 
  • Tussen de vorige twee huurverhogingen zat meer dan 12 maanden. 
  • Wanneer de verhuurder de woning heeft verbeterd. 

 

Het bezwaar richt je in eerste instantie altijd tot de verhuurder. Mocht de verhuurder er een andere kijk op hebben en het niet eens zijn met je bezwaar? Dan kan je als huurder een procedure opstarten bij de Huurcommissie. De Huurcommissie toetst vervolgens of de huurverhoging conform de regelgeving is. Er zijn twee uitkomsten mogelijk:

 • De huurverhoging is redelijk, de huurverhoging gaat dan ook in vanaf de ingangsdatum, met terugwerkende kracht. Ook komen de kosten van de procedure voor rekening van de huurder, dit is 25 euro. 
 • De huurverhoging is niet redelijk, de voorgestelde huurverhoging gaat niet door. De Huurcommissie kan in dit geval ook een redelijke huurverhoging voorstellen. Dit moet dan ook een percentage en ingangsdatum bevatten. 

 

Huur in de vrije sector

Voor de huurverhoging in de vrije sector gelden andere regels. 

Voor huurwoningen in de vrije sector mag de kale huur vanaf 1 januari 2024 met maximaal 5,5% worden verhoogd. 

Wanneer mag de verhuurder mijn huur verhogen?

 • In jouw huurcontract staat niets over een jaarlijkse huurverhoging. Jouw verhuurder mag in dit geval geen huurverhoging voorstellen. 
 • In jouw huurcontract staat een percentage dat lager is of gelijk aan 5,5%, in dit geval mag jouw verhuurder de huur verhogen met het percentage dat in het contract staat.
 • In jouw huurcontract staat een percentage die hoger is dan 5,5%. Dan moet jouw verhuurder zich aan de 5,5% houden. Hij mag geen hogere huurverhoging voorstellen. 

 

Bezwaar

Ook als je in de vrije sector huurt, kun je de Huurcommissie inschakelen. Dit is echter wel een stuk lastiger dan bij sociale huur. 

Bezwaar maken tegen een voorstel voor huurverhoging kan bij vrije sector huur slechts wanneer jouw verhuurder de huurprijs met meer dan 5,5% verhoogt, wanneer er contractueel een lager percentage is bepaald of wanneer er contractueel helemaal niets is bepaald. 

Blijkt dat de jaarlijkse huurverhoging klopt? Dan gaat de hogere huurprijs in vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging, met terugwerkende kracht.


Is de huurverhoging niet juist? Dan stelt de Huurcommissie de juiste huurprijs vast. In de uitspraak staat met hoeveel procent de huur omhoog mag gaan en op welke datum de huurverhoging ingaat.

Tot slot

Heb je twijfels over de voorgestelde huurverhoging? Controleer altijd eerst of je in de sociale sector of vrije sector huurt. Verder adviseren wij als Steunpunt Huren Groningen om altijd eerst in gesprek te gaan met je verhuurder voordat je naar de Huurcommissie gaat. 

Mocht iets onduidelijk zijn, of heb je hulp nodig bij één van de stappen? Vul dan het contactformulier in en vraag ons gerust. Of kom even binnen wandelen tijdens ons inloopspreekuur op de woensdagen van 13:00 tot 15:00. We helpen graag!

Bekijk ook

Foto: Christian Dubovan.

Doe een huurprijscheck

Regelmatig krijgen wij bij het Steunpunt Huren vragen over de juistheid van de huurprijs. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste zaken op een rij.

Foto: Cottonbro.

Wat je moet weten over de borgsom

Regelmatig krijgen wij bij het Steunpunt Huren vragen over de borgsom. Lees dus gauw verder als je vragen hebt over bijvoorbeeld een ingehouden borgsom.