Ons doel

Het Steunpunt Huren Groningen heeft als taak om kosteloos en laagdrempelig juridisch advies te geven, ondersteuning te bieden aan huurders en aan bemiddeling te doen bij kwesties tussen huurders en verhuurders in de gemeente Groningen. Iedere inwoner van de gemeente met een huurvraag of huurprobleem met betrekking tot de huur van woonruimte is welkom bij het Steunpunt Huren.

Huurders en verhuurders kennen vaak hun rechten en plichten niet. Daarom kunnen huurders en verhuurders allerlei informatie over huren vinden op deze website. Bijvoorbeeld over te hoge huurprijzen, onduidelijke all-in huurprijzen, problemen met onderhoud, te hoge servicekosten of onjuiste bemiddelingskosten.

Als huurders er niet uit komen met hun verhuurder of ondersteuning willen bij het aanpakken van hun probleem, is er altijd de mogelijkheid om vrijblijvend contact op te nemen en specifieke huurkwesties voor te leggen aan het Steunpunt Huren. Dan zal een medewerker of vrijwilliger van het Steunpunt zich over de kwestie buigen, juridisch advies geven en zo nodig aan bemiddeling doen tussen huurder en verhuurder.

Het Steunpunt Huren kan een huurder ook ondersteuning bieden bij het aanspannen van een zaak bij de Huurcommissie, mochten de huurder en de verhuurder er met onze bemiddeling niet uitkomen.

Het doel van alle inspanningen van het Steunpunt Huren is om de huursector van de gemeente Groningen vooruit te helpen. We willen iedereen (h)eerlijk laten wonen in Groningen.

Over ons

Het Steunpunt Huren Groningen is 2021 opgericht en is een initiatief van de gemeente Groningen, de Groninger Studentenbond en het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen.

Het Steunpunt krijgt subsidie van de gemeente Groningen. Het Steunpunt Huren wordt geleid door de directeur. Hij krijgt ondersteuning van een team van vrijwilligers bestaande uit deskundige studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.

Het Steunpunt Huren Groningen is onafhankelijk en is een stichting. De stichting heeft een driekoppig bestuur, dat gecontroleerd zal worden door een driekoppige raad van toezicht.

Op dit moment bestaat het bestuur uit Niels Brand, Lise Deijs en Marinus Jongman.


Logo Gemeente Groningen


Logo Groninger Studentenbond (GSB)