Weet wat je kan doen in het geval van intimidatie

Intimidatie of bedreiging in je eigen woning is een ernstige situatie. Lees hier waar je hulp kunt vragen.
Foto: George Becker.
Foto: George Becker.
Foto: George Becker.
Foto: George Becker.

Sommige verhuurders komen met dreigementen als je opkomt voor je huurrechten. Zulke verhuurders zeggen bijvoorbeeld dat ze je huurcontract gaan opzeggen.

Als je een contract hebt voor onbepaalde tijd, kan de verhuurder je er eigenlijk niet uit zetten. Dat kan alleen als je meerdere keren de huur niet hebt betaald of vaak voor overlast zorgt. Heb je een contract voor bepaalde tijd, dan geldt dat de verhuurder zich aan de wettelijke opzegtermijn moet houden.

Het kan voorkomen dat een verhuurder voorzieningen afsluit, zoals gas, water, elektra, internet of televisie. Maak in dat geval altijd een schriftelijke melding bij de verhuurder over de problemen. Als de voorzieningen onderdeel uitmaken van je huurcontract, dan is de verhuurder verplicht de problemen te verhelpen.

Als intimidaties en bedreigingen een langdurig karakter krijgen, is het verstandig om een logboek bij te houden van de voorvallen. Indien mogelijk kun je ook video-opnames of audio-opnames maken. Als er voldoende bewijslast is verzameld, is het mogelijk om een procedure aan te spannen tegen de verhuurder.

Huurders kunnen altijd aangifte doen bij de politie en studenten kunnen ook terecht bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag (MOV). Een intimiderende of discriminerende verhuurder kan in het uiterste geval zijn of haar vergunning kwijtraken.

Bekijk ook