Ons doel

Het Steunpunt Huren Groningen heeft als taak om kosteloos juridisch advies te geven, ondersteuning te bieden en aan bemiddeling te doen bij kwesties tussen huurders en verhuurders in de gemeente Groningen. Iedere inwoner van de gemeente met een huurvraag of huurprobleem is welkom bij het Steunpunt.

Huurders en verhuurders kunnen allerlei informatie over huren vinden op deze website. Bijvoorbeeld over te hoge huurprijzen, onduidelijke all-in huurprijzen, problemen met onderhoud, te hoge servicekosten of onjuiste bemiddelingskosten.

Als huurders of verhuurders er zelf niet uit komen, is er altijd de mogelijkheid om vrijblijvend contact op te nemen en specifieke huurkwesties voor te leggen aan het Steunpunt. Dan zal een medewerker van het Steunpunt zich over de kwestie buigen, juridisch advies geven en zo nodig aan bemiddeling doen tussen huurder en verhuurder.

Het Steunpunt kan een huurder ook ondersteuning bieden bij het aanspannen van een zaak bij de Huurcommissie. In het uiterste geval kan het Steunpunt een huurder ook ondersteunen bij het aanspannen van een zaak bij de kantonrechter.

Het doel van alle inspanningen van het Steunpunt is om de huursector van de gemeente Groningen vooruit te helpen. We willen iedereen (h)eerlijk laten wonen in Groningen.

Over ons

Het Steunpunt Huren Groningen is nog in oprichting en is een initiatief van de gemeente Groningen, de Groninger Studentenbond en het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen.

Het Steunpunt krijgt subsidie van de gemeente Groningen. Van de subsidie worden deeltijdmedewerkers aangesteld met kennis van huurrecht. Zij krijgen ondersteuning van een team van vrijwilligers bestaande uit deskundige studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.

Het Steunpunt Huren Groningen is onafhankelijk en opgezet als een stichting. De stichting krijgt een driekoppig bestuur, dat gecontroleerd zal worden door een driekoppige raad van toezicht.