Krijg hulp bij onjuiste of te hoge servicekosten

Servicekosten betaal je voor zaken als gas, internet en televisie. Check hier wat je kunt doen als je denkt dat je te veel betaalt.
Foto: Markus Winkler.
Foto: Markus Winkler.
Foto: Markus Winkler.
Foto: Markus Winkler.

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woonruimte komen. Deze kosten zijn voor zaken als gas, water, elektriciteit, internet en televisie. Ook kosten voor een schoonmaker, het gebruik van meubels, het onderhouden van een tuin en het ophalen van huisvuil kunnen erbij horen.

Een verhuurder mag alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening brengen. Om de kosten te verantwoorden is de verhuurder verplicht om uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar afschriften ter onderbouwing van de kostenopbouw te verstrekken.

De servicekosten die een huurder per maand betaalt, zijn dus een voorschot. Wat de huurder uiteindelijk te veel heeft betaald, hoort de huurder later terug te krijgen. Dit geldt voor alle huurcontracten, ook in de vrije sector.

Als huurder is het mogelijk om een kostenverantwoording te eisen. Als een verhuurder die niet wil geven, kan een huurder het Steunpunt Huren Groningen benaderen voor bemiddeling.

Als een huurder de servicekosten niet vertrouwt, is het mogelijk om een redelijkheidstoets aan te vragen bij de Huurcommissie. Het Steunpunt Huren Groningen kan de huurder hierbij ondersteunen.

Bekijk ook