Wat je moet weten over de huurverhoging 2023

Jaarlijks mogen verhuurders de huurprijs verhogen. In dit artikel gaan we in op de regels voor 2023.
Foto: Stella Dekker.
Foto: Stella Dekker.
Foto: Stella Dekker.
Foto: Stella Dekker.

Sociale huur of vrije sector

Het is belangrijk om altijd eerst te controleren of je ‘sociaal’ huurt of dat je woonruimte in de ‘vrije sector’ huurt. Dat maakt namelijk verschil voor de regels die gelden voor huurverhoging. Van belang is hierbij de huurprijs die je betaalde bij aanvang van de huur. Op deze webpagina van de Rijksoverheid is een handige check te vinden die je kunt gebruiken om te kijken of er sprake is van sociale huur, of huur in de vrije sector.

Overigens hebben huurders welke in 2023 bij een wooncorporatie huren, recht op een eenmalige huurverlaging. Zie voor meer informatie daarover een eerder artikel van ons op deze webpagina.

Sociale Huur

Vanaf 1 juli 2023 mag de verhuurder de huurprijs verhogen met ten hoogste:

 • maximaal 3,1% (bij kale huur van € 300 of meer per maand)
 • maximaal € 25 (bij kale huur lager dan € 300 per maand)

 

Wat verder belangrijk is, is dat wanneer een huurder een hoger middeninkomen of een hoog inkomen heeft, de verhuurder meer huurverhoging voorstellen mag. Zie voor meer informatie daarover deze webpagina van de Woonbond.

Dit geldt voor huur van zelfstandige woonruimte. Weet je niet zeker of je onzelfstandige of zelfstandige woonruimte huurt, dan kun je eventueel op deze webpagina een check doen.

Voor huur van onzelfstandige woonruimte, zoals bijvoorbeeld kamerhuur geldt dit jaar ook het maximale percentage van 3,1%.

Bezwaar

Bezwaar maken tegen een voorstel voor huurverhoging kan bij sociale huur in de volgende gevallen:

 • De verhuurder heeft de huurverhoging te laat aangekondigd. Je moet de brief over de huurverhoging minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum hebben ontvangen.
  Gaat de huurverhoging in op 1 juli 2023? Dan moet je de brief op of vóór 30 april hebben ontvangen.
 • In de huurverhogingsbrief staan fouten. Bijvoorbeeld een te hoog percentage, een verkeerde ingangsdatum of een onjuiste kale huurprijs.
 • Je hebt de Huurcommissie gevraagd om de huur te verlagen bij (onderhouds)gebreken of de huur is al verlaagd om die reden.
 • De nieuwe huur is hoger dan de maximale huurprijs volgens de puntentelling van de woning.
 • De verhuurder verhoogt de huur binnen 12 maanden opnieuw. Hierop zijn 3 uitzonderingen. De verhuurder mag de huur wel binnen 12 maanden verhogen:
  – in het 1e jaar van je huurcontract;
  – als tussen de vorige 2 huurverhoging meer dan een jaar zat;
  – als de verhuurder de woning heeft verbeterd.
 • Je betaalt een all-in prijs. Je betaalt dan één bedrag aan kale huur en bijkomende kosten. Zo kun je namelijk niet controleren of de huurverhoging wel klopt. Wil de verhuurder de huurprijs toch verhogen? Vraag hem of haar dan om de all-in prijs te splitsen.

 

Is je verhuurder het niet eens met je bezwaar, dan kun je een procedure starten bij de Huurcommissie. Dan zijn er twee uitkomsten mogelijk:

 • Blijkt dat de jaarlijkse huurverhoging redelijk is? Dan gaat de hogere huurprijs in vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht). Ook moet je de kosten van de procedure van € 25 alsnog betalen.
 • Is de huurverhoging niet redelijk? Dan gaat de huurverhoging niet door of stelt de Huurcommissie de juiste huurprijs vast. In het laatste geval staat in de uitspraak met hoeveel procent of met welk bedrag de huur omhoog mag gaan en op welke datum de huurverhoging ingaat.

 

Huur in de vrije sector

Voor huurverhoging in de vrije sector gelden andere regels.

Voor vrijesectorwoningen is de jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1%. Door een wetswijziging in 2022, is de toegestane huurverhoging in de vrije sector gekoppeld aan de loonontwikkeling wanneer deze lager is dan de inflatie.

Bezwaar

Bezwaar maken tegen een voorstel voor huurverhoging kan bij vrije sector huur alleen wanneer je verhuurder de huurprijs met meer dan 4,1% verhoogt.

Blijkt dat de jaarlijkse huurverhoging klopt? Dan gaat de hogere huurprijs in vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht).
Is de huurverhoging niet juist? Dan stelt de Huurcommissie de juiste huurprijs vast. In de uitspraak staat met hoeveel procent de huur omhoog mag gaan en op welke datum de huurverhoging ingaat.

Tot slot

Check dus altijd of er sprake is van sociale huur of huur in de vrije sector. Verder willen we adviseren om altijd eerst in gesprek te gaan met je verhuurder als je twijfels hebt over het voorstel van de huurverhoging, maar natuurlijk staat het Steunpunt altijd voor iedereen klaar die vragen heeft, of het nu om huurverhoging of andere zaken gaat.

 

 

 

Bekijk ook

Foto: Stella Dekker.

Wat je moet weten over de huurverhoging 2024

Vanaf 1 juli 2024 mag de verhuurder de kale huurprijs weer verhogen. Dit betekent dat de meeste huurders eind april al een huurverhogingsvoorstel toegezonden krijgen. Hoe controleer je als huurder of dit volgens de regels gebeurt?

Foto: Christian Dubovan.

Doe een huurprijscheck

Regelmatig krijgen wij bij het Steunpunt Huren vragen over de juistheid van de huurprijs. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste zaken op een rij.