Eenmalige Huurverlaging Corporatiehuurders 2023

Huur jij bij een wooncorporatie? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging.
Foto: Christian Dubovan.
Foto: Christian Dubovan.
Foto: Christian Dubovan.
Foto: Christian Dubovan.

Wetsvoorstel Huurverlaging 2023

Dankzij afspraken die de Woonbond heeft gemaakt met het ministerie en wooncorporaties, hebben huurders die bij een wooncorporatie woonruimte huren in 2023 eenmalig recht op verlaging van de huurprijs. Nadat zowel de Tweede als Eerste Kamer akkoord zijn gegaan met het wetsvoorstel, is die wet per 1 maart 2023 in werking getreden.

Door deze nieuwe wet hebben huurders met een huurprijs boven de € 575 en een laag inkomen, per 1 juli 2023 recht op huurverlaging. Wat zijn de voorwaarden om voor deze huurverlaging in aanmerking te komen?

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden, om in aanmerking te komen:

 • De verhuurder is een woningcorporatie (geen vastgoedbelegger of particulier)
 • De kale huur is hoger dan € 575,03 per maand
 • Het inkomen moet ‘laag’ zijn
 • De woonruimte betreft een zelfstandige woning of een woonwagen (geen kamers)
 • De woonruimte is een sociale huurwoning (geen vrije sectorwoning met geliberaliseerde huurprijs)
 • Je bent op 1 maart 2023 ingeschreven én wonend in de woning waarvan de huur moet worden verlaagd

 

Laag inkomen

Wat dan precies een ‘laag’ inkomen is, is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.

Samenstelling huishouden jaarinkomen:

 • 1 persoon:                                                               € 23.250
 • 1 persoon met AOW:                                            € 24.600
 • 2 of meer personen:                                             € 30.270
 • 2 of meer personen (minstens 1 met AOW):  € 32.730

 

Zelf aanvragen meestal niet nodig

Wanneer je in 2021 een laag inkomen had, hoef je niet zelf om huurverlaging te vragen. De Belastingdienst geeft aan jouw corporatie door dat je in 2021 een laag inkomen had. Je corporatie zou dan dus de huurprijs moeten verlagen of in elk geval een voorstel daartoe moeten doen.

Wanneer je pas sinds 2022 of 2023 een laag inkomen had – bijvoorbeeld vanwege recent baanverlies – moet je wél zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met 30 december 2024. Je hebt recht op huurverlaging zodra je kunt aantonen dat jouw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft.

De huurverlaging gaat dan in per 1 juli 2023 en komt in de plaats van de huurverhoging die per 1 juli gebruikelijk is. De meeste huurders zullen hierover voor 1 juni 2023 dan ook bericht krijgen.

Zelf aanvragen wel nodig?

Sommige huurders met een laag inkomen zullen de huurverlaging wél zelf aan moeten vragen. Meestal is dat wanneer de woningcorporatie niet weet dat de huurder een laag inkomen heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • Huurders die in 2021 nog géén laag inkomen hadden, maar later wel
 • Huurders van woonwagens

 

Zelf aanvragen van de huurverlaging kan tot 30 december 2024. De huurverlaging kan worden toegekend zodra er zes maanden of langer sprake is van een laag inkomen én een huurprijs boven de € 575.

Mocht het nodig zijn dus om zelf huurverlaging aan te moeten vragen, dan kun je het best een aangetekende brief versturen aan je verhuurder. Op de webpagina van de Woonbond is een uitstekende modelbrief te vinden die je hier voor gebruiken kunt. Let er wel op, dat je samen met deze brief ook bewijs meestuurt over je inkomen. Dit kunnen zijn kopieën van recente salarisstroken, maar bijvoorbeeld ook uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als je ZZP-er bent. Ook moet er een verklaring mee over de samenstelling van je huishouden.

Verhuurder doet geen voorstel of werkt niet mee

Mocht je geen voorstel ontvangen, het niet eens zijn met het voorstel van je verhuurder of je verhuurder geeft simpelweg aan niet mee te willen werken dan kun je een procedure bij de Huurcommissie opstarten. Zie daarover voor meer informatie deze webpagina van de Huurcommissie zelf.

Huurverlaging

De hoogte van de verlaging van de huurprijs hangt af van hoe hoog je huur is. De huur wordt meestal verlaagd tot net onder € 575,03.

Hou dus goed in de gaten of je binnenkort bericht krijgt, het zou immers zonde zijn om onnodig te veel huur te moeten betalen. Zie voor meer informatie over dit onderwerp deze webpagina van de Rijksoverheid en deze webpagina van de Woonbond.

 

 

 

 

 

 

Bekijk ook

Foto: Stella Dekker.

Wat je moet weten over de huurverhoging 2024

Vanaf 1 juli 2024 mag de verhuurder de kale huurprijs weer verhogen. Dit betekent dat de meeste huurders eind april al een huurverhogingsvoorstel toegezonden krijgen. Hoe controleer je als huurder of dit volgens de regels gebeurt?

Foto: Christian Dubovan.

Doe een huurprijscheck

Regelmatig krijgen wij bij het Steunpunt Huren vragen over de juistheid van de huurprijs. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste zaken op een rij.